Mijn verhaal

Mijn verhaal

Mijn naam is Roland Broekhuis, mijn studio is in Amsterdam. Ik groeide op in Hilversum waar ik vertrok na de Middelbare school.

Ik deed allerlei baantjes en droomde ervan kunstenaar te worden en besloot toelatingsexamen te doen voor de Rietveld Academy.

Tot mijn verbazing werd ik aangenomen en ik leerde daar heel veel en ontdekte vooral wie ik was.

Na deze opleiding werkte ik o.a. mee aan verschillende theaterproducties.

Na in een styling team gewerkt te hebben kwam ik tot de conclusie dat er maar één optie voor mij open bleef.

Schilderen

Ik moest gaan schilderen. Dat was ook een angstaanjagende beslissing, omdat ik de huur e.d. moest betalen.

Dus ik volgde mijn droom en eindelijk schilderde en verbond ik me met kunst op een dagelijkse basis. Zoekend naar mensen van wie ik kon leren en anderen die zich net als ik verder in kunst wilden verdiepen.

Het was een eenzame strijd om mezelf verder te ontwikkelen en ook nog allerlei baantjes te hebben.

HIV

Vrienden en Collega’s werden plotseling ziek en ik ontdekte dat ik ook was geïnfecteerd.

De wereld om mij ging dood.

Ik bleef leven met een ander perspectief en een andere energie.

Deze periode bepaalde mijn leven en bepaalt de kunst die ik maak.

Ik moest mijn leven weer opbouwen.

Nieuw begin

Spiritueel bewustzijn en de interesse in het Universum werden de inspiratie voor mijn kunst.

Me afvragend hoe dat nou zat met het universum, hoe ziet het er daar uit, is er leven en ik  kwam tot de overtuiging dat we deel uitmaken van een groter geheel.

Wanneer je geïnteresseerd bent in mijn kunst, kijk dan eens naar de verschillende links van de Thema’s waarover ik schilder.

Mogelijk zie je overeenkomsten, wellicht herken je mijn werk, schrijf je dan – boven aan de website – in en je ontvangt maandelijks informatie over mijn werk en de kunstwereld in het algemeen.

Verbinding

Verbinding met kunst geeft inzicht en kan een verrijkend onderdeel van het leven zijn.

Misschien wil je een kunstwerk aanschaffen. Dat is mogelijk voor iedereen.

Roland Broekhuis

My Story

My name is Roland Broekhuis, my studio is in Amsterdam. I grew up in Hilversum where I left after secondary school.

I did all kinds of jobs and dreamed of becoming an artist and decided to take the entrance exam for the Rietveld Academy.

To my surprise I was accepted and I learned a lot there and especially discovered who I was.

After this training I worked on various theater productions.

After working in a styling team I came to the conclusion that only one option remained open for me.

I had to start painting. That was also a terrifying decision, because I had to pay the rent, etc.

So I followed my dream and finally I painted and connected with art on a daily basis. Looking for people from whom I could learn and others who, like me, wanted to delve further into art.

It was a lonely struggle to develop myself further and also to have all kinds of jobs.

Friends and colleagues suddenly became ill and I discovered that I was also infected.

The world around me died.

I continued to live with a different perspective and a different energy.

This period defined my life and determines the art I make.

I had to rebuild my life.

Spiritual awareness and the interest in the Universe became the inspiration for my art.

Wondering what it was like with the universe, what does it look like there, is there life and I came to believe that we are part of a greater whole.

If you are interested in my art, take a look at the various links of the Themes I paint about.

You may see similarities, you may recognize my work, then register – at the top of the website – and you will receive monthly information about my work and the art world in general.

Connection with art provides insight and can be an enriching part of life.

You may want to purchase a work of art. That is possible for everyone.

Roland Broekhuis